top of page

1.    Madencilik

· Sondaj ve Değerli Metalik Maden Aramaları
 

· Değerli Madenlerin İncelenmesi ve Laboratuar Araştırmaları
 

· Yeryüzü Karotlu Sondaj Çalışmaları

· Yeraltı Karotlu Sondaj Çalışmaları
 

· RAB Sondajları

3.    Geoteknik Çalışmalar

· Sondaj
· Karotlu Numune Alımı
· Saha ve Arazi Testleri
· Laboratuvar Çözümlemeleri ve Deneyleri
· Rapor Hazırlama ve Sunum

2.    Zemin iyileştirme

· Sondaj

· Çimento Enjeksiyonu

· Jet Grout

· Havalı Delgi

· Fore Kazık

· Drenaj Kanalları

· Ankraj

· Kimyasal ve Polyüretan Epoksi Enjeksiyonları 

· Çift Kompenantlı ve Reçine Enjeksiyonları

· İstinat Duvarları

4.    Su ve Jeoterma Araştırma Sondajları 
· Ters ve Düz Sirkülasyonlu Sondajlar


5.    Yönlendirilebilir ve Açılı Sondajlar

bottom of page