· · Rapor Hazırlama ve Sunum
· Arazi / Saha Deneyleri 

· Presiyometre , İnklinometrik Ölçümler

· Laboratuvar Deneyleri

GEOTEKNİK ÇÖZÜMLEMELER

© 2016 BY THE GÜMÜŞ DESIGN. Nobody were harmed in the making

Her hakkı saklıdır..©